PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE

Zašto je mentalno zdravlje važno?

Tjelesno i mentalno zdravlje čine teško razdvojivu cjelinu koja predstavlja važan resurs za pojedinca i obitelj te ima ključnu ulogu u razvoju društva. Svjetska zdravstvena organizacija opisuje mentalno zdravlje kao «stanje u kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom svakodnevnog života, raditi produktivno te pridonositi svojoj zajednici».

Poteškoće mentalnog zdravlja odnose se na oštećeno funkcioniranje povezano sa distresom te simptomima ili klinički izraženim poremećajima. Problemi i poremećaji mentalnog zdravlja, zbog relativno visoke učestalosti i često kroničnog tijeka, kao i početka u adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi, predstavljaju jedan od prioritetnih zdravstvenih problema u Hrvatskoj.

Statistike o broju oboljelih, uzrocima nesposobnosti za rad, bolničkom liječenju i uzrocima mortaliteta stavljaju mentalne poremećaje na sam vrh liste najčešćih bolesti, što pak, prevenciju, rano otkrivanje, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju mentalnih poremećaja stavlja u samo središte zdravstvenog interesa.

Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje sastoji se od aktivnog slušanja klijenta, što podrazumijeva postavljanje raznih pitanja te vođenje razgovora u smjeru pronalaska rješenja problematike u vezi s kojom klijent dolazi po pomoć.

Ovisno o vrsti problematike, psiholog daje približnu procjenu broja dolazaka na psihološko savjetovanje, kako bi se određeni problem riješio. Psihološka savjetovanja u pravilu su kraćeg ukupnog trajanja od psihoterapije, a obično je potrebno 5 – 20 dolazaka.

Preporuča se najmanje 2, te najviše 4 dolazaka mjesečno (u slučaju veće traume ili potrebe klijenta postoji mogućnost dogovora učestalije dinamike dolazaka na savjetovanje).

Naš pristup u savjetodavnom radu

Kao stručnjacima za mentalno zdravlje, jasno nam je da je svaka osoba jedinstvena i posebna te nastojimo klijentima pristupiti na holistički način, pri čemu nam je važno prikupiti sve relevantne informacije kako bi Vam omogućili pristup koji upravo Vama najbolje odgovara, a taj pristup obuhvaća emocije, misli, tijelo i “duh”.

Naš način savjetodavnog rada može se opisati kao spoj kognitivno-bihevioralnog pristupa te geštalt principa, pri čemu se vodimo time da je nužno prvo riješiti akutne i aktualne simptome i probleme koji ometaju svakodnevni život pojedinca. Potom se usmjeravamo i na rad na dubljoj problematici kako bi osoba dobila uvid u svoje intrapsihičke procese, bolje razumjela sama sebe, promijenila ono s čime nije zadovoljna te, shodno tome, imala zdrave temelje, snagu i samopouzdanje potrebne za promjene u životu.

 

Kako se pripremiti za prvi susret kod psihologa?

Prvi susret sa psihologom može brinuti mnoge koji se odluče za taj korak. Mogu biti prisutni osjećaji straha, nelagode ili zabrinutosti, što je zapravo potpuno očekivano kada se upuštamo u nove i nepoznate situacije. Prepoznati kod sebe nešto što bismo voljeli promijeniti ili na čemu bismo voljeli raditi nije uvijek lako. Možete početi s priznanjem da ste već time napravili velik korak jer ste spremni raditi na svom mentalnom zdravlju.

Kako biste si olakšali prvi susret sa psihologom pokušajte razmisliti o svom životu, o tome kako se osjećate u posljednje vrijeme i koliko ste zapravo zadovoljni sa svojim životom. Razmislite o razlozima zbog kojih ste se odlučili posjetiti psihologa i što očekujete od savjetovanja. Na prvom susretu psiholog će vam postavljati različita pitanja kako bi Vas bolje upoznao, shvatio problematiku s kojom ste došli, prilagodio način rada koji će odgovarati vašim potrebama. Na prvom susretu obično zajedno postavljate ciljeve na kojima želite raditi. Psiholog će vam u tom procesu pomoći i usmjeravati vas.

Svaka promjena koju želimo postići zahtijeva rad na sebi, ulaganje truda i vremena. Možete se dogoditi da ćete na putu ka promjeni doživljavati frustraciju, biti nestrpljivi ili nezadovoljni, a takvi osjećaji su uglavnom dio procesa. Uloga psihologa nije donošenje odluka umjesto vas, već da vam postavljanjem pravih pitanja pomogne otkriti drugačiju perspektivu. Psiholog će vas educirati o problemu zbog kojeg ste došli i o strategijama suočavanja kako biste se lakše nosili s njima. Za uspješno psihološko savjetovanje važno je da klijent aktivno sudjeluje u procesu savjetovanja i tako preuzme odgovornost za promjenu. U sklopu psihološkog savjetovanja klijenti često dobivaju domaću zadaću koja je dio njihovog tretmana. Svrha domaće zadaće je zapisivanje i prepoznavanje misaonih uzoraka koje klijent želi promijeniti te uvježbavanje određenih vještina o kojima se govori tijekom savjetovanja.

Ponekad je ljudima teško otvoriti se nepoznatoj osobi, u ovom slučaju psihologu, međutim psiholog je dužan podatke o osobnom ili obiteljskom životu čuvati kao profesionalnu tajnu. Iskren i otvoren odnos sa psihologom je važan, ali za izgradnju odnosa punog povjerenja je potrebno vrijeme što znači da s psihologom možete podijeliti onoliko informacija koliko vam je u određenom trenutku ugodno podijeliti. Promjene su nam potrebne, ali put kojim dolazimo do njih može biti zahtjevan. Ipak, upravo nam one omogućuju potreban osobni rast i razvoj.

Prije nego što se odlučite za psihološko savjetovanje možete kontaktirati psihologa i postaviti mu pitanja koja vas zanimaju. Dodatne informacije mogu vam olakšati odluku o prvom susretu sa psihologom. Centar MBM stoji vam na raspolaganju za bilo kakva pitanja u vezi  psihološkog savjetovanja, psihodijagnostike ili bilo kojih drugih pitanja povezanih s psihologijom i kvalitetom života. Podaci za kontakt nalaze se na ovom linku, a svoj termin možete rezervirati ovdje!

Što očekivati od psihološkog savjetovanja?

Što je psihološko savjetovanje?

Psihološko savjetovanje sastoji se od aktivnog slušanja klijenata, a to podrazumijeva postavljanje raznih pitanja i vođenja razgovora u smjeru rješenja problematike zbog koje je klijent došao po pomoć. 

Postoje različite životne situacije zbog kojih je nekome potrebno savjetovanje kao što su stresni događaji (smrt, bolest, razvod, otkaz), loši međusobni odnosi s partnerom, kolegama ili prijateljima, različiti strahovi, anksioznost, stres i prekomjerno opterećenje, rješavanje teških problema, itd. 

Na psihološko savjetovanje javljaju se i osobe koje se nisu nužno susrele s težim stresnim situacijama, ali su voljne raditi na sebi kako bi lakše postigle svoje osobne ciljeve i poboljšale funkcioniranje u svakodnevnom životu. 

Psihološko savjetovanje može biti namijenjeno svima, bez obzira na starost i problematiku s kojom se netko suočava. 

Opis tretmana

Svakom klijentu pristupamo na holistički način što znači da nam je važno prikupiti sve relevantne informacije kako bi Vam omogućili pristup koji Vama najbolje odgovara. 

Naš savjetodavni rad može se opisati kao spoj kognitivno-bihevioralnog pristupa te geštalt pristupa. Vodimo se time kako je nužno najprije riješiti akutne i aktualne simptome koji ometaju svakodnevno funkcioniranje pojedinca, a zatim se usmjeravamo i na rad na dubljoj problematici kako bi osoba mogla dobiti uvid u svoje intrapsihičke procese, bolje razumjela sebe, promijenila ono s čime nije zadovoljna te shodno tome, imala zdrave temelje, snagu i samopouzdanje potrebno za promjene u životu. 

 

Odgovornost psihologa

Podatke o osobnom ili obiteljskom životu klijenta psiholog je dužan čuvati kao profesionalnu tajnu. Tijekom trajanja savjetovanja psiholog može zapisivati bilješke koje koristi za praćenje napretka u radu s klijentom te vođenje osobne mape klijenta. 

Psiholog način rada prilagođava klijentu i njegovim potrebama. Ako psiholog procijeni da je klijentu potrebna dodatna pomoć i potpora može ga uputiti kod drugog stručnjaka (npr. psihijatra), kako bi klijent mogao dobiti najkorisniji pristup. 

Psiholog može prekinuti surađivanje s klijentom ako procijeni da klijent nema više koristi od savjetovanja ili da krši dogovor između psihologa i klijenta. Psiholog je dužan odnos s klijentom održavati izvan prijateljskih ili intimnih odnosa. 

Psihološko savjetovanje je proces koji uglavnom traje određeno vrijeme, međutim psiholog ne može garantirati klijentu rješavanje svih njegovih problema u sklopu psihološkog savjetovanja. 

Odgovornost klijenta

Za uspješno psihološko savjetovanje važno je da klijent aktivno sudjeluje u procesu savjetovanja i tako preuzme odgovornost za promjenu. Redoviti dolasci na dogovorene termine ključni su za postizanje željenih promjena. U sklopu psihološkog savjetovanja klijenti često dobivaju domaću zadaću koja je dio njihovog tretmana. 

Domaće zadaće uvode se zbog uvježbavanja određenih vještina o kojima se govori tijekom savjetovanja, ali i zbog zapisivanja i prepoznavanja misaonih uzoraka koje klijent nastoji promijeniti. Osim toga, domaće zadaće često pomažu klijentima u prepoznavanju i razumijevanju svojih osjećaja. Aktivno sudjelovanje klijenta u procesu savjetovanja i redovito pisanje domaćih zadaća omogućava brži napredak. 

Klijent može zbog osobnih ili drugih razloga prekinuti proces psihološkog savjetovanja, međutim za napredak uglavnom treba vremena. 

 

Otkazivanje tretmana

Ako klijent ne dođe na dogovoreni termin, a nije ga otkazao najkasnije 24 sata prije, plaća 50% cijene dogovorenog termina. 

Ako dođe do produljenja trajanja susreta, svaki sljedeći sat naplaćuje se kao polovica cijene početnog sata. 

 

Your Image Alt Text