EDUKACIJE

Uz individualni rad pružamo i razne grupne edukacije kako bismo većem broju ljudi mogli istovremeno ponuditi relevantne informacije i podršku. Značajni efekti pokazali su se u radu u grupama iz nekoliko razloga: povezanost, osjećaj pripadnosti, uviđanje da nismo jedini koji imamo slične probleme, dijeljenje iskustva i više mogućih rješenja određenih problema, novi kontakti i socijalna uključenost.

SVE EDUKACIJSKE GRUPE KREĆU OD JESENI 2021., OSIM WEBINARA KOJI SE REDOVITO ODRŽAVAJU NA MJESEČNOJ RAZINI.

U Centru “MBM” možete se priključiti u sljedeće edukacije:

 

Akademija za roditelje

Grupa od 10 do 15 roditelja koja u nekoliko termina uči o roditeljstvu, odgoju, komunikaciji među njezinim članovima, pozitivnim načinima discipliniranja djeteta i stvaranja pozitivnog obiteljskog okruženja.

Odgovara se na trenutnu problematiku u pojedinoj obitelji te kroz realne i aktualne primjere jača roditeljska kompetencija. Sav sadržaj je popraćen i pisanim materijalima te priručnikom.

Akademija za mentalno zdravlje

Edukativne radionice za 10 do 15 punoljetnih članova na kojima se uči više o relevantnim psihološkim temama koje se povezuju sa svakom osobom pojedinačno (kognicije, pamćenje, socijalno funkcioniranje), izučavaju se načini rada na sebi, radi se na prepoznavanju vlastitih emocionalnih stanja te se uče razne tehnike koje pospješuju sveukupni mentalni status osobe.

U radionicama se bavimo najzastupljenijim psihičkim poremećajima (depresijom i anksioznošću), pri čemu polaznici uče razne strategije nošenja s tom problematikom. Veliki naglasak stavlja se na podršku i razumijevanje drugih članova grupe i voditelja, a polaznici dobivaju povezanost i nove kontakte te pisane materijale i priručnik.

Mala škola psihologije i emocionalnog razvoja

Grupa od 10 do 15 članova adolescentne djece koja žele raditi na svom emocionalnom razvoju, a ujedno i naučiti više o psihologiji. Teme koje će se obrađivati na radionicama odnose se na emocije, inteligenciju, socijalnu psihologiju, depresiju i anksioznost, teoriju učenja i motivaciju.

Svaka tema, uz teoretski dio, sadržavat će i onaj praktični u kojem će sudionici ispunjavati razne zadatke, upitnike i testove koji će ukazivati na njihov aktualni status te će se dobiti savjeti za područja u kojima postoji potencijal za napredak. 

 

Webinari

Mjesečno održavanje webinara s ciljem dostupnosti široj publici na kojima se pokrivaju aktualne teme (briga o sebi i mentalno zdravlje, stres i kako se nositi s njim, posljedice potresa na našu psihu i ponašanje, nošenje s posljedicama pandemije i dr.)

Your Image Alt Text